���������� ���� ������ ���� ������������ ������

تاریخ انتشار: 1395/08/08
کد مقاله: 12   سیلندرهایی که در شرایط نامطلوب نگهداری می شوند دچار نشتی شده و اولین آسیب را به دستگاه تنفسی می رسانند این وضعیت شامل همه سیلندرهای گاز می شود.
ارائه یک محیط ایمن و امن به عنوان یک وظیفه برای طراحان، بازرسان، تولیدکنندگان، تامین کنندگان و کاربران و صاحبان محسوب می شود و باید به صورت مستقیم این نکات را به نیروی کار آموزش دهند.


استفاده از سیلندر گاز 
سیلندر گاز یک راه مناسب برای حمل و نقل گازهای تحت فشار می باشد این گازها برای اهداف مختلفی استفاده می شود: 
1-    فرآیندهای شیمیایی
2-    لحیم کاری، جوشکاری و برش
3-    تنفس (به عنوان مثال غواصی، نجات اضطراری)
4-    کاربردهای پزشکی و آزمایشگاهی 
5-    سوخت برای وسایل نقلیه 
6-    خاموش کردن آتش سوزی 
7-    گرمایش و پخت و پز
8-    تصفیه آب


خطرات اصلی 
1-    اثر گذاشتن انفجار یک سیلندر بر سیلندرهای دیگر یا انتشار سریع گاز فشرده 
2-    ضربه خوردن قطعات سیلندر یا خود سیلندر 
3-    تماس با گاز آزاد یا مایع (مانند کلر که گاز سمی است)
4-    آتش سوزی ناشی از فرار گازهای قابل اشتعال و یا مایعات (مانند گاز مایع)
5-    ضربه از سیلندر در حال سقوط 


علل اصلی حوادث:
1-    آموزش نامناسب و نداشتن نظارت 
2-    نصب و راه اندازی ضعیف 
3-    بررسی نامنظم و غیردقیق 
4-    تجهیزات معیوب 
5-    کم کاری در تعمیرات و نگهداری 
6-    انبار و ذخیره سازی ضعیف 
7-    تهویه ناکافی و نامناسب شرایط کاری 
8-    روش پرکردن نادرست 
9-    آسیب های پنهان 


چگونگی کاهش خطرات 
1-    همه سیلندرها باید بر اساس یک استاندارد مورد تایید، طراحی و تولید شوند.
2-    در ابتدا با بازرسی مشخص می شود که سیلندرها استاندارد دارند یا خیر و بعد به صورت دوره ای و در فواصل زمانی مناسب برای اطمینان تست و بازرسی می شوند.
آموزش 
هرکسی که با سیلندر سروکار دارد باید آموزش کامل را دیده باشد و مهارت های لازم را برای انجام کار با سیلندر گاز را داشته باشد و همچنین با خطرات احتمالی استفاده از سیلندرها آشنا باشد.


به طور خاص
-    کارکنان جدید باید آموزش های لازم را ببینند.
-    کارکنان باید قادر به انجام بازرسی بصری خارجی باشند برای اینکه تعیین کنند سیلندر آسیب دیده یا خیر. مثلاً سیلندر دچار برآمدگی، سنگ زنی شدید یا آتش سوزی نشده باشد.
-    تعویض اجزا سیلندر باید از طریق افراد آموزش دیده انجام شود مثلاً رگولاتور یا شیر سیلندر 


معاینه اولیه، برطبق قانون سیلندر گاز هستند:
-    تولید بر اساس یک استاندارد مناسب که مورد تایید قانون باشد.
-    بررسی شده از طرف یکی از سازمان های بازرسی مربوطه 


تولیدکننده باید نشان دهد که بر اساس استاندارد تست و بازرسی انجام داده اند:
-    گواهی نوشته شده به همراه سیلندر گاز
-    تمبر یا علامت بازرسی مربوطه به سیلندر گاز بر بدنه سیلندر