������ ������������ �������� ��������������

تاریخ انتشار: 1395/07/08
کد مقاله: 5شرکت تولیدی مهندسی بالن گاز آسیا به عنوان بزرگترین واردکننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش، توانایی ارائه انواع کپسول های گاز سولفور هگزا فلوراید در حجم 40 لیتری و 50 لیتری و ... را دارا می باشد.

گوگردهگزافلوراید (SF6) که حاصل واکنش گوگرد و فلوئور است، یک گاز معدنی، بدون‌ رنگ، بدون بو و غیر قابل اشتعال است. گوگردهگزافلوراید یک گاز گلخانه‌ا. گوگردهگزافلوراید (SF6) که حاصل واکنش گوگرد و فلوئور است، یک گاز معدنی، بدون‌ رنگ، بدون بو و غیر قابل اشتعال است. گوگردهگزافلوراید یک گاز گلخانه‌ا.