������������ ��������������

ردیف عنوان فایل تاریخ امکانات
1 شیر سیلندر 1397/10/16 دانلود
2 گاز استیلن 1397/09/25 دانلود
3 گاز اتیلن 1397/09/25 دانلود
4 سیلندر کرایوژنیک 1397/09/25 دانلود
5 گاز اتان 1397/09/25 دانلود
6 سیلندر کامپوزیت آلومینیومی 1397/09/25 دانلود
7 فلاسک نیتروژن مایع 1397/09/25 دانلود
8 سولفور هگزا فلوراید 1397/09/25 دانلود
9 سیلندر استیلن 1397/09/25 دانلود
10 سیلندر آلومینیومی 1397/09/25 دانلود
11 سیلندر فولادی 1397/09/25 دانلود
12 گاز اکسیژن 1397/09/25 دانلود
13 گاز آرگون 1397/09/25 دانلود
14 گاز پروپان 1397/09/25 دانلود
15 گاز پروپیلن 1397/09/25 دانلود
16 گاز خنک کننده 1397/09/25 دانلود
17 گاز سولفید هیدروژن 1397/09/25 دانلود
18 گاز کربن دی اکسید 1397/09/25 دانلود
19 گاز متان 1397/09/25 دانلود
20 گاز منوکسید کربن 1397/09/25 دانلود
21 گاز نیتروژن 1397/09/25 دانلود
22 گاز نیتروس اکساید 1397/09/25 دانلود
23 گاز نئون 1397/09/25 دانلود
24 گاز هلیوم 1397/09/25 دانلود
25 گاز هوا 1397/09/25 دانلود
26 گاز هیدروژن 1397/09/25 دانلود
27 گوگرد دی اکسید 1397/09/25 دانلود
28 سیلندر هلیوم بادکنک 1397/09/25 دانلود
29 کاتالوگ سیلندر 1396/02/12 دانلود
30 کاتالوگ گاز 1396/02/02 دانلود
31 تجهیزات جوش و برش 1395/09/24 دانلود