������ ��������


نام محصول: گاز متان

شرکت مهندسی تولیدی بالن گاز آسیا به عنوان بزرگترین واردکننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش، توانایی ارائه انواع سیلندرهای گاز متان CH4 در حجم های 20 لیتری و 50 لیتری و... با گریدهای3 و 3.5 و 4.5 (درجه خلوص% 99.9 و %  99.95 و % 99.995) را دارا می باشد. 

گاز متان CH4:

گاز متان CH4 ساده ترین آلکان و ترکیب اصلی گاز طبیعی است و یک منبع سوختی مهم بشمار می رود. گاز متان CH4 در هسته خود نسبتا ساده است و گازی بی رنگ، بی بو و بی مزه است. گاز متان CH4 اگرچه یکی از گازهای اصلی جو به نسبت گازهای نیتروژن، اکسیژن و آرگون است اما بدلیل بی بو، بی رنگ و بی مزه بودن قابل تشخیص نیست. گاز متان CH4 گازی گلخانه ای است و اثر گلخانه ای آن بیشتر از کربن دی اکسید است اما چون فراوانی آن در هوا کمتر از دی اکسید کربن است، به همین دلیل کربن دی اکسید را عامل اصلی اثر گلخانه ای می دانیم. گاز متان CH4 از گاز طبیعی، نفت ، از دام و سایر فعالیت های کشاورزی، از زباله های آلی، گاز طبیعی و... بوجود می آید. همچنین گاز متان CH4 می تواند از منابع طبیعی یا ساخته دست انسان بوجود آید اما بزرگترین منبع انتشار صنعت نفت و گاز است. گاز متان CH4 به مقدار زیادی در جو موجود است. به گزارش حفاظت از محیط زیست ایلات متحده، (EPA) گاز متان CH4 خیلی بیشتر از کربن دی اکسید و سایر گازهای گلخانه ای در گرم شدن زمین موثر است. گاز متان CH4 در دمای بالا به سرعت با بخار آب واکنش نشان می دهد.

مشخصات فنی:

   گاز متان CH4 گازی بی رنگ، بی بو و بی مزه است و ساده ترین آلکان که در هسته خود نسبتا ساده است. گاز متان CH4 تشکیل دهنده اصلی گاز طبیعی است، گاز طبیعی تقریبا شامل 50 تا 90 درصد گاز متان CH4 بسته به منبع است. در طبیعت، گاز متان CH4 توسط تجزیه باکتری های بی هوازی از ماده گیاهی در زیر آب (گاز مرداب) تولید شده است. گاز متان CH4 به مقدار کمی محلول در آب است و بسیار پایدار است اما مخلوط گاز متان CH4 و هوا ( با  14% متان) قابل انفجار است. همچنین به مقدار زیادی در ترکیبات عالی مشاهده می شود.


اطلاعات کاملتر گاز متان CH4 در جدول مشخصات فنی می باشد.

گاز متان 4.5 گاز متان 3.5 گاز متان 3 نوع گاز 
99.995 99.95 99.9 خلوص %
N2  ≤10
O2  ≤3
OHC  ≤30
H2  ≤2
H2O  ≤5
N2  ≤100
O2  ≤20
OHC  ≤400
H2O  ≤5
N2  ≤250
O2  ≤50
C2H6  ≤600
H2  ≤50
H2O  ≤50
ناخالصی ppm
دارد. گواهینامه آنالیز
50 لیتر 50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر 
200 بار 200 بار 200 بار فشار کاری 
گاز فشرده - اشتعال پذیری بالا  مشخصات فنی 
  - 162  °C نقطه جوش
CH4 نشان شیمیایی

 

موارد مصرف:

   گاز متان CH4 بعنوان حلال در صنایع رنگ و چسب استفاده می شود. گاز متان CH4 ماده حیاتی در صنایع پتروشیمی به شمار می آید و همچنین همراه پروپان تحت عنوان LPG جهت مصارف سوختی و انرژی استفاده می شود.


نکات ایمنی:

   گاز متان CH4 فواید و مضراتی دارد. اما وجود گاز متان CH4 در آینده حیات نقش مهمی دارد. متان یک ماده طبیعی است که می تواند در طول زمان از طریق مسیرهای بیولوژیکی تولید شود. گاز متان CH4 گازی خفه کننده است و در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد، متان محرک چشم و پوست نمی باشد اما قابل اشتعال هست و نباید در مواجهه با منابع گرمازا قرار گیرد چون منجر به آتش سوزی می شود. سیلندر گاز متان CH4 بایستی در محیط خنک و دارای تهویه مناسب و به دور از گرما قرار گیرد.

 

گاز متان بالن گاز آسیا مشخصات گازها گاز هگزا فلوراید گوگرد گاز سولفور هگزا فلوراید سیلندرهای گاز گازها سیلندر گاز گاز هیدروژن گاز هوا گاز نئون گاز نئون گاز نیتروس اکساید گاز نیتروژن گازسولفید هیدروژن گاز متان چیست؟ کاربرد گاز متان کاربرد گاز متان در صنعت