گاز استیلن

گاز استیلن

شرکت تولیدی مهندسی بالن گاز آسیا به عنوان بزرگترین واردکننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش، توانایی ارائه انواع کپسول های گاز استیلن C2H2 در حجم های متفاوت ۱۰ لیتر،  40 لیتر و …. را دارا می باشد.

گاز استیلن C2H2:

این کپسول حاوی گاز استیلن C2H2 که گازی بی رنگ و بی بو است . گاز استیلن C2H2 در دمای معمولی به شدت آتشگیر است و بوی آن شبیه به بوی سیر است.

مخلوط گاز استیلن C2H2 و هوا بسیار منفجر شونده است بنابراین گاز استیلن C2H2 را به صورت مخلوط استون و مواد متخلخل ذخیره و حمل می کنند.

مشخصات فنی:

گاز استیلن گاز مرکبی است با ترکیب C2H2، این گاز از هیدروکربن ها و ساده ترین آلکین ها تشکیل شده است. گاز استیلن C2H2 گازی بی رنگ و بی بو است، این گاز بسیار ناپایدار است و از روش هایی از جمله اضافه کردن استون، آن را پایدار می کنند. کپسول حاوی گاز استیلن C2H2 را باید در مکان خنک و همچنین دارای تهویه مناسب و به دور از محیط های قلیایی و اسیدی قرار دهند. همچنین هنگام استفاده از گاز استیلن C2H2 بایستی از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود. بعد از هر بار استفاده از گاز استیلن C2H2، شیر گاز حتما بایستی بسته شود.

اطلاعات کاملتر گاز استیلن C2H2 در جدول مشخصات فنی می باشد.

گاز استیلن ۲.۷نوع گاز
۹۹.۷خلوص %
Air  ˂۹۰۰
Total Sulfure  ˂۱۰
PH3  ˂۱۰
ناخالصی ppm
دارد.گواهینامه آنالیز 
۴۰ لیترحجم سیلندر
۳وزن گاز به کیلوگرم
اشتعال پذیری بالامشخصات فنی 
– ۸۴   °Cنقطه تصعید 
C2H2نشان شیمیایی

موارد مصرف:

گاز استیلن C2H2 در کاربردهای برشکاری، جوشکاری  و همچنین در مصارف سوختی بیشترین استفاده را دارد. گاز استیلن C2H2 گاز سوختنی مناسب برای انواع لحیم کاری، جوشکاری، برش حرارتی وحرارت شعله است. در جوشکاری ها، برای ایجاد یک شعله صاف از گاز استیلن C2H2استفاده می کنند. از گاز استیلن C2H2 همچنین در کربنیزه کردن فولاد استفاده می شود.

نکات ایمنی:

در هنگام استفاده از گاز استیلن C2H2 در محیط های سربسته، بایستی پنجره ها را باز کرد و برای محل تهویه مناسب تعبیه شود. بیشترین مصرف گاز استیلن C2H2 در جوشکاری ها می باشد بنابراین بایستی در هنگام کار با این گاز، برای جلوگیری از سرایت شعله به داخل کپسول استیلن از فلاش بک در سر شیلنگ ها استفاده شود. کپسول حاوی گاز استیلن C2H2 را باید بدور از چربی ها و روغن نگهداری کرد زیرا خطر انفجار وجود دارد.