گاز اتان

گاز اتان

شرکت تولیدی مهندسی بالن گاز آسیا به عنوان بزرگترین واردکننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش وبرش، توانایی ارائه انواع سیلندرهای گاز اتان در حجم ۵۰ لیتری و … با گریدهای ۲.۵ و ۳.۵ (درجه خلوص% ۹۹.۵ و ۹۹.۹۵) را دارا می باشد.

گاز اتان:

گاز اتان C2H6 در دما و فشار استاندارد، گازی بی رنگ، بی بو و بسیار قابل اشتعال است. گاز اتان C2H6 بعد از متان دومین جز اصلی گاز طبیعی به حساب می آید و به سادگی از هم جدا نمی شوند. در گذشته گاز اتان C2H6 به همراه متان در ترکیب گاز طبیعی به عنوان سوخت سوزانده می شد، در حالیکه امروزه بعنوان یکی از مواد مهم صنایع پتروشیمی است و آن را از گاز طبیعی جدا می کنند. گاز طبیعی، نفت خام و ذغال سنگ در مجموع بعنوان هیدروکربن شناخته شده است، گاز اتان C2H6 هیدروکربن های ساخته شده از نفت است. آلکان ها (همچنین بعنوان پارافین یا هیدروکربن های اشباع شناخته می شود ) ترکیبات شیمیایی هستند که تنها از عناصر کربن و هیدروژن تشکیل شده است. همچنین گاز اتان C2H6 را برای اولین بار توسط فرآیند الکترولیز آب ( با استفاده از یک جریان الکتریکی مستقیم DC ) بدست آورند.

مشخصات فنی:

گاز اتان C2H6 یک هیدروکربن است که در طبیعت بعنوان یگ گاز، بی رنگ، بی بو و در فشار و دمای استاندارد وجود دارد. گاز اتان C2H6 بشدت آتشزا، قابل اشتعال و از نظر شیمیایی غیر فعال و غیر سمی محسوب می شود. گاز اتان C2H6 خاصیت خوردگی نداشته و لذا در ساخت تجهیزات در تماس با آن استفاده از هر فلزی ممکن است. این ترکیب پایدار است و در برابر واکنش مقاومت نشان می دهد. گاز اتان C2H6 به دلیل داشتن ماهیت غیرقطبی، محلول در حلال های قطبی، مانند آب است. گاز اتان C2H6 در دمای اتاق بسیار قابل اشتعال می باشد. گاز اتان C2H6 برای اولین بار توسط الکترولیز آب بدست آمد و در آزمایشگاه توسط روشی به نام “کولب الکترولیز” تولید می شود. همچنین متان را به طریق فرآیند میعان از اتان جدا می کنند. اتان از مواد اولیه و مهم پتروشیمی است.

اطلاعات کاملتر گاز اتان C2H6در جدول مشخصات فنی می باشد.

گاز اتان ۲.۵نوع گاز
۹۹.۵خلوص%
O2  ≤۷۰
N2  ≤۲۸۰
CO/CO2  ≤۳۰
Othere Hydrocarbons ≤۴۰۰۰
Moisture  ≤۱۰
ناخالصی ppm
دارد.گواهینامه آنالیز
۵۰ لیترحجم سیلندر
۱۶وزن گاز به کیلوگرم
گاز مایع – اشتعال پذیری بالامشخصات فنی
  – 89   °Cنقطه جوش
C2H6نشان شیمیایی

موارد مصرف:

اتان در تولید استیلن برای ساخت پلاستیک، ضدیخ و مواد شوینده استفاده می شود همچنین در تولید گاز جوشکاری و یک ماده اولیه در گاز خردل بکار می رود. در تولید بسته بندی های پلاستیکی، صابون و کاغذ استفاده می شود و از اصلی ترین عنصرهای مواد پاک کننده و شوینده می باشد. بیشترین استفاده اتان در مایع شیمیایی برای تولید اتن می باشد. گاز اتان C2H6 در تولید واسطه های شیمیایی استفاده دارد. استفاده اصلی از گاز اتان C2H6 در صنایع شیمیایی در تولید اتیلن است و همچنین از گاز اتان C2H6 در تسریع روند رسیدن مواد غذایی استفاده می شود.

نکات ایمنی:

گاز اتان C2H6 تحت فشار، بشدت آتشزاست. گاز اتان C2H6 بسرعت باعث خفگی می شود به همین دلیل بایستی از گرما و جرقه بدور باشد و در محیطی که گاز اتان C2H6 موجود می باشد بایستی از تهویه مناسب استفاده شود.